Alchimie

Trong bộ sưu tập này, Kongo sử dụng chất liệu chính là các nguyên tố khoa học nhằm tôn vinh vẻ đẹp tiềm tàng vốn có của tự nhiên. Đồng thời, huyền thoại Graffiti cũng kết hợp thuần thục kỹ thuật nung truyền thống được phát triển thông qua lần hợp tác với thương hiệu nội thất bếp lừng danh thế giới La Cornue và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại để hoàn thiện bộ sưu tập này.
LA SOUFRIÈRE
2018 100x100cm Enamel
LA SOUFRIÈRE
SANS TITRE
2018 100x100cm Enamel
SANS TITRE
SANS TITRE
2018 132x106,5cm Enamel
SANS TITRE
SANS TITRE
2018 67,5x133,5cm Enamel
SANS TITRE