Immortel

Mang tên "Bất tử" bởi vì loạt tác phẩm này thể hiện chân dung của những người đàn ông và phụ nữ đã đánh dấu thời gian của họ. Có những nghệ sĩ đương đại và cả quá khứ, nhưng mỗi người trong số họ đã đánh dấu nhân loại thông qua lịch sử và trạng thái tâm trí của mình.
KEITH / ANDY
2019 162x130cm Mixed media on French linen
KEITH / ANDY
KAWZ / CLAUDE
2019 162x130cm Mixed media on French linen
KAWZ / CLAUDE
YAYOI / JEAN-MICHEL
2019 162x130cm Mixed media on French linen
YAYOI / JEAN-MICHEL