Master flow

Trong graffiti, phong cách được tạo nên bởi sự chuyển động và sự gắn kết của các chữ cái. Sê-ri này là một sự vận dụng thuần thục những kỹ thuật đặc biệt mà Kongo đã tích luỹ được trong suốt quãng thời gian theo đuổi nghệ thuật của mình.
PAR AMOUR

2019 162x130cm Mixed media on French linen

PAR AMOUR
PAIX PEACE PAZ
2019 81x100cm Mixed media on French linen
PAIX PEACE PAZ
GREEN K
2019 81x100cm Mixed media on French linen
GREEN K
JET SETTEUR
2019 97x130cm Mixed media on French linen
JET SETTEUR
LUMIÈRE
2019 81x100cm Mixed media on French linen
LUMIÈRE