ATELIER VICTOR PARIS/NEW YORK

ATELIER VICTOR PARIS/NEW YORK

Các tác phẩm trong bộ sưu tập này được tạo nên bởi những nghệ nhân và các thợ thủ công hàng đầu của Ateliers Victor. 

KONGO X ATELIER VICTOR bài 2
Tác phẩm là sự kết hợp giữa những kỹ thuật đặc biệt và những kinh nghiệm lâu đời của người nghệ nhân trong việc sản xuất hàng da.
KONGO X ATELIER VICTOR bài 3
KONGO X ATELIER VICTOR bài 4
KONGO X ATELIER VICTOR bài 5

Tuyệt tác làm bằng da với kích thước 200 cm x 200 cm này được hoàn thiện sau 5000 giờ, là thành quả của sự kiên nhẫn và sự kết hợp giữa những công nghệ mới cũng như các công nghệ từ cổ xưa do cha ông để lại.

Texts - © Videos - © Photos - ©